KUP BILET

Nie czekaj, kup dostęp już dziś!

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Program | Wykładowcy
| Kontakt

24–27 kwietnia 2021

+ BONUS: Elektroniczna dokumentacja medyczna

Dowiedz się więcej

ZALOGUJ SIĘ

Największa, a zarazem jedyna tak wszechstronna konferencja, którą obejrzysz w dowolnym momencie

4

dni konferencji

15

wykładowców

21

wykładów

360

uczestników

poprzedniej edycji

9,2

średnia ocena uczestników

poprzedniej edycji

Dlaczego warto?

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin stomatologii

Pomożesz potrzebującym

Wykłady obejrzysz w dowolnym czasie

Dołączysz do grupy zainteresowanych tą samą tematyką

Otrzymasz certyfikat udziału

Zyskasz bonusy wspierające Twoją edukację

Poznasz tematykę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Zapewniamy Ci gwarancję satysfakcji

PROGRAM I WYKŁADOWCY

Zęby procesowane – czy to przewidywalna metoda augmentacji wyrostka?

Z wykładu dowiesz się:

 • jakie materiały znajdują zastosowanie w procedurach regeneracyjnych,
 • który zabieg jest uznawany za złoty standard w przypadku regeneracji tkanek,
 • jakie są zalety użycia usuniętego zęba jako autogennego materiału do przeszczepu kości,
 • jakie są krótko- i długoterminowe obserwacje dotyczące stosowania zębów procesowanych w regeneracji wyrostka w przebiegu gojenia zębodołów poekstrakcyjnych, regeneracji przyzębia oraz w zabiegach okołoimplantologicznych.

PROF. DR HAB. N. MED.

Marzena Dominiak

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego otrzymała w 2015 r. Od 2008 r. kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu (od 2012 r. Uniwersytetu Medycznego). W latach 2012–2016 pełniła funkcję Prezesa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a w kadencji 2016–2020 – Wiceprezesa. W 2017 r. została Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Pełniła funkcję przewodniczącej Lokalnego Komitetu Naukowego Kongresu Światowej Federacji Dentystycznej FDI odbywającego się w Poznaniu w 2016 r. We wrześniu 2017 r. dołączyła do Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI. Wchodzi w skład rady naukowej Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Autorka ponad 200 publikacji, rozdziałów w książkach i streszczeń opublikowanych w czasopismach lub materiałach zjazdowych. Jest redaktorem i/lub współredaktorem 5 książek w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i implantologii wydanych w języku polskim i angielskim.

1 dzień | 24.04.2021

O wykładowcy:

Leczyć biologicznie, czyli jak skutecznie leczyć odwracalne i nieodwracalne zapalenie miazgi

Z wykładu dowiesz się:

 • jak radzić sobie z nieodwracalnym zapaleniem miazgi,
 • jak zarządzać odwracalnym zapaleniem miazgi stosując leczenie zachowawcze,
 • dlaczego w aż 9 na 10 przypadków można odwrócić nieodwracalne zapalenie miazgi,
 • jakie procedury stosować w przypadku głębokiej próchnicy.

DR N. MED.

Michał Ganowicz

Jest specjalistą stomatologii zachowawczej i endodoncji. W codziennej praktyce zajmuje się leczeniem z uwzględnieniem okluzji i stawów skroniowo-żuchwowych. Ukończył wiele kursów stomatologicznych. Najważniejsze to te dotyczące okluzji i kursy prowadzone przez grupę Style Italiano (posiada dyplom trenera Style Italiano). Od początku kariery zawodowej swoją działalność dzieli między leczenie i nauczanie. Początkowo wykładał dla studentów stomatologii. Obecnie prowadzi szkolenia dla lekarzy dentystów z zakresu endodoncji, bezpośredniej i pośredniej stomatologii odtwórczej, profilaktyki.

1 dzień | 24.04.2021

O wykładowcy:

Niechirurgiczne leczenie przyzębia. Jak, kiedy i po co?

Z wykładu dowiesz się:

 • jak motywować pacjentów do współpracy,
 • jak osiągać wyznaczone cele za pomocą leczenia niechirurgicznego,
 • jakimi narzędziami wykonywać SRP,
 • kiedy rozważyć wdrożenie leczenia chirurgicznego,
 • gdzie jest miejsce leczenia niechirurgicznego przyzębia w planie leczenia pacjenta,
 • jakie są najnowsze rekomendacje EFP odnośnie terapii niechirurgicznej przyzębia.

DR Hab. N. MED.

Ewa Dolińska

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku (2003), doktor nauk medycznych (2009), w 2018 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Od 2004 r. pracownik naukowy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej macierzystej uczelni (obecnie adiunkt). W 2010 r. zdała egzamin specjalizacyjny z periodontologii. Nabytymi umiejętnościami dzieli się ze studentami, uczestnikami kursów specjalizacyjnych i innych szkoleń. Współautorka ponad 50 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz współautorka książki „Regeneracja tkanek przyzębia”. Pracuje aktywnie jako periodontolog, od 2008 r. prowadzi z mężem własną praktykę stomatologiczną.

1 dzień | 24.04.2021

O wykładowcy:

Podstawy biologiczne implantacji subkrestalnej i suprakrestalnej

dr n. med.

Tomasz Kaczyński

1 dzień | 24.04.2021

O wykładowcy:

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dalszą edukację kontynuował pracując klinicznie i dydaktycznie w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM, gdzie uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii oraz ukończył studia doktoranckie otrzymując z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych. Jest autorem 23 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu implantologii i chirurgii periodontologicznej (Giovanni Zucchelli, István Urbán, Carole Leconte, Joseph Kan, Leonardo Trombelli).

Z wykładu dowiesz się:

 • jakie są wskazania i przeciwwskazania do implantacji poniżej wyrostka, na poziomie wyrostka oraz na poziomie tkanek miękkich,
 • jak dobrać odpowiedni system implantologiczny,
 • jakie aspekty chirurgiczne i protetyczne mają związek z głębokością pogrążania implantu.

Dostęp przez wyrostek – czyli jak od 10 lat podnoszę dno zatoki szczękowej

Z wykładu dowiesz się:

 • jak przebiegała ewolucja procedur sinus lift począwszy od lat 70. XX w.,
 • dlaczego w zabiegach sinus lift osteotomy zostały zastąpione przez wiertła,
 • jakie biomateriały stosować w obrębie zatoki szczękowej,
 • jakie są zalety gojenia otwartego w implantologii,
 • jaka jest rola stoperów w prawidłowej osteotomii,
 • jak unikać powikłań w procedurze sinus lift (np. perforacja błony śluzowej czy błony Schneidera),
 • jaka jest rola opieki farmakologicznej przed, w trakcie i po podniesieniu dna zatoki szczękowej.

DR N. MED.

Łukasz Zadrożny

Jest czynnym lekarzem i adiunktem w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WLS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładał na wydziałach dentystycznych Universidad de Santiago de Compostela i Semmelweiss University w Budapeszcie. Przez trzy lata realizował program szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej. Jego aktywność kliniczna i naukowa została doceniona zagranicznymi i krajowymi nagrodami oraz stypendiami. Szkoli lekarzy w zakresie implantologii stomatologicznej, jest międzynarodowym wykładowcą Osstem AIC. Na co dzień pracuje klinicznie w kilku praktykach stomatologicznych, wykonując zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologicznej.

2 dzień | 25.04.2021

O wykładowcy:

Złamane instrumenty – wyzwania codziennej endodoncji

Z wykładu dowiesz się:

 • jakie są przyczyny łamania instrumentów w kanałach,
 • jak pracować, aby nie łamać narzędzi,
 • jak ocenić rokowania na podstawie zdjęcia RTG z widocznym złamanym narzędziem,
 • jak dobrać odpowiednie narzędzia do usuwania,
 • w jaki sposób skutecznie usunąć złamane instrumenty.

lek. stom.

Piotr Puchała

Pasjonat-praktyk w dziedzinie endodoncji mikroskopowej i mikrochirurgii. Od 2006 r. wykonuje leczenie endodontyczne pod mikroskopem (mikroskop stomatologiczny OPMI PROergo firmy Carl Zeiss). Autor licznych artykułów z zakresu endodoncji. Członek Zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. W 2009 r. stworzył koncepcję mikroskopowych szkoleń praktycznych „Kreatywna endodoncja” oraz jako jeden z pierwszych na świecie zastosował złote i czarne powłoki na stopie niklowo-tytanowym, całkowicie zmieniające właściwości narzędzi rotacyjnych. Badania nad powłokami zaowocowały wprowadzeniem klamer do koferdamu w kolorze czarnym i złotym, dzięki którym fotografia stomatologiczna zyskała nowy wymiar.Współtwórca poradników odważnych lekarzy w książkach wydawnictwa Kaszamanna: „Dlaczego dorośli mają dziwne zęby?”, „Dlaczego dzieci jedzą śmieci” i „Dlaczego dorośli mają dziwne zęby? Wydanie II bardziej zazębiste”.

2 dzień | 25.04.2021

O wykładowcy:

Niezawodna diagnostyka ubytków próchnicowych u dzieci i dorosłych – przegląd wszystkich obecnie stosowanych metod

Z wykładu dowiesz się:

 • jak diagnozować ubytki rozwijające się pod pozornie nietkniętym szkliwem, na powierzchniach zgryzowych oraz w przestrzeniach stycznych,
 • dlaczego poza odpowiednią diagnostyką ważne jest informowanie pacjenta i dokumentowanie stanu jego tkanek,
 • co skutecznie motywuje pacjenta do poprawy zachowań profilaktycznych i współpracy przy dalszych zabiegach,
 • jaką rolę odgrywa najbardziej niedoceniana wizyta stomatologiczna – przegląd jamy ustnej.

dr n. med.

Maciej Mikołajczyk

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2004 r. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi w 2008 r. za pracę pt.: „Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi”.Jest członkiem Society of Oral Laser Applications oraz PTS. Nieustannie doskonali swoje umiejętności i zwiększa doświadczenie w pracy lekarza stomatologa biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.Autor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dziecięcej i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych i laseroterapii w stomatologii. Zajmuje się głównie stomatologią dziecięcą, endodoncją i protetyką stomatologiczną.

2 dzień | 25.04.2021

O wykładowcy:

Nekrodoncja, czyli gdzie są granice naszych pacjentów

Z wykładu dowiesz się:

 • jak radzić sobie w trudnych przypadkach w leczeniu kanałowym,
 • jak zarządzać powikłaniami w leczeniu endodontycznym,
 • jakie procedury stosować w obliczu takich problemów jak resorpcje,
 • jakie działania podjąć w sytuacjach „straconych”, w których literatura fachowa zaleca leczenie implantologiczne,
 • jakie protokoły postępowania stosować w szczególnie wymagających przypadkach,
 • jakie niestandardowe schematy działania mogą spowodować, że uda nam się prawidłowo przeprowadzić leczenie.

LEK. DENT.

Bartłomiej Karaś

W 2009 r. ukończył Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. W 2012 r. uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, a od 2013 r. współpracuje z Działem Badawczym PTE. Jest uczestnikiem wielu konferencji i kursów praktycznych krajowych i ogólnoeuropejskich oraz autorem publikacji z zakresu endodoncji w recenzowanych czasopismach stomatologicznych. Jest współzałożycielem Dental Masters Group. Od 2018 r. ma status Silver Member Style Italiano Endodontics.

3 dzień | 26.04.2021

O wykładowcy:

Zakażenia wirusowe w gabinecie stomatologicznym i metody zapobiegania im

DR hab. N. MED.

Tomasz Dzieciątkowski

3 dzień | 26.04.2021

O wykładowcy:

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz asystent w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie. Specjalizuje się w zakażeniach wirusowych u pacjentów poddanych zabiegom transplantacyjnym oraz osób z zaburzeniami odporności. Autor lub współautor ponad 80 publikacji naukowych z zakresu wirusologii lekarskiej i weterynaryjnej.

Z wykładu dowiesz się:

 • czy wirus brodawczaka (HPV) może być przenoszony na narzędziach medycznych,
 • jakie są objawy zakażenia wirusem mięczaka zakaźnego i jak przebiega leczenie choroby wywołanej przez MCV,
 • w jakich przypadkach zakażenia przenoszonego drogą kropelkową dostępne jest skuteczne leczenie.

Koncepcje i możliwości chirurgicznej i implantoprotetycznej rehabilitacji bezzębia w przypadku zaniku kości wyrostka zębodołowego szczęk

DR N. MED.

Adam Ziemlewski

3 dzień | 26.04.2021

Z wykładu dowiesz się:

 • dlaczego atrofia tkanek przy bezzębiu jest wciąż poważnym wyzwaniem w implantologii,
 • jaki wpływ techniki cyfrowe wywarły na zagadnienie podparcia tkanek twarzy, okluzji i łączenia suprastruktur protetycznych,
 • jakie wyzwania wiążą się z anatomicznymi ograniczeniami zabiegów implantologicznych oraz rozległością i sposobem mocowania konstrukcji protetycznych,
 • jak powinny przebiegać procedury zaawansowanych rekonstrukcji kości oraz wykorzystania implantów klasycznych i zygomatycznych,
 • jakie protokoły postępowania są zalecane we współczesnej protetyce.

O wykładowcy:

W latach 1992–1997 studiował na Oddziale Stomatologicznym WL Akademii Medycznej w Gdańsku. W czasie studiów dyżurował jako wolontariusz w klinice uniwersyteckiej, odbył też stypendium w Guy’s and St. Thomas’ Medical and Dental School w Londynie. Po studiach pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej AM. Wiedzę poszerzał na licznych stażach i szkoleniach w Polsce, Europie i USA. W 2001 r. zdobył z wyróżnieniem specjalizację z chirurgii stomatologicznej, w 2005 r. obronił rozprawę doktorską, a od 2006 r. jest specjalistą z chirurgii szczękowo-twarzowej. Autor publikacji naukowych, wykładowca z dziedziny implantologii, chirurgii i stomatologii estetycznej, uczestnik międzynarodowych projektów badawczych, członek polskich i europejskich towarzystw naukowych. Prowadzi praktykę stomatologiczną w Gdańsku – Impladent Medical and Dental Clinic.

Opieka pozabiegowa, czyli co każdy pacjent wiedzieć powinien wychodząc z gabinetu stomatologicznego?

Z wykładu dowiesz się:

 • jak przeprowadzić pacjenta przez proces pozabiegowy,
 • jakie zasady postępowania obowiązują w profilaktyce antybiotykowej i antyseptycznej,
 • na czym polega chemiczna kontrola płytki bakteryjnej we wczesnym i odległym procesie pozabiegowym,
 • jakie są metody zwalczania bólu i zasady postępowania przeciwobrzękowego.

PROF. DR HAB. N. MED.

Marzena Dominiak

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego otrzymała w 2015 r. Od 2008 r. kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu (od 2012 r. Uniwersytetu Medycznego). W latach 2012–2016 pełniła funkcję Prezesa Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a w kadencji 2016–2020 – Wiceprezesa. W 2017 r. została Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Pełniła funkcję przewodniczącej Lokalnego Komitetu Naukowego Kongresu Światowej Federacji Dentystycznej FDI odbywającego się w Poznaniu w 2016 r. We wrześniu 2017 r. dołączyła do Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI. Wchodzi w skład rady naukowej Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Autorka ponad 200 publikacji, rozdziałów w książkach i streszczeń opublikowanych w czasopismach lub materiałach zjazdowych. Jest redaktorem i/lub współredaktorem 5 książek w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i implantologii wydanych w języku polskim i angielskim.

3 dzień | 26.04.2021

O wykładowcy:

Elektroniczna dokumentacja medyczna

4 dzień | 27.04.2021

W 2021 roku weszły w życie przepisy, które mają znaczny wpływ na funkcjonowanie gabinetów stomatologicznych. Dowiedz się więcej na temat regulacji związanych z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną. Posłuchaj niezależnych ekspertów, jak wybrać odpowiednie oprogramowanie.

Wykładowcy

Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie. Członek Zespołu ds. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Council of European Dentists Working Group eHealth. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Informatyka medyczna. Od lat, z sukcesami, stara się poprawiać jakość oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej. Jest autorem wielu publikacji z zakresu stomatologii oraz informatyki.

Dariusz Paliga

LEK. STOM.

Radca prawny, specjalizujący się w prawie medycznym, w zakresie działalności leczniczej i obsługi prawnej przedsiębiorców medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii. Autor pierwszego i jedynego w Polsce prawniczego bloga dla lekarzy stomatologów: prawodlastomatologow.pl.

Arkadiusz Jóźwik

MEC.

Doktor nauk technicznych, adiunkt w Zakładzie Informatyki Instytutu Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej (PWSTE) w Jarosławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Tomasz Lewandowski

dr inż.

Z pasji i wykształcenia informatyk, co potwierdzają ukończone studia inżynierskie na kierunku Informatyka stosowana. Specjalizuje się we wdrażaniu systemowych rozwiązań sieciowych transmisji i kopii bezpieczeństwa danych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zabezpieczeń danych medycznych w placówkach medycznych, od małych gabinetów po duże kliniki.

Maciej Niedźwiedzki

inż.

WykładY

Dlaczego nie każdy program gabinetowy będzie wspierać EDM?


lek. stom. Dariusz Paliga

Z wykładu dowiesz się:

 • dlaczego program, którego używasz w gabinecie, prawdopodobnie nie jest EDM,
 • co to są repozytoria,
 • dlaczego może istnieć konieczność zmiany programu za kilka miesięcy.
 • czym są programy offline i online,
 • dlaczego nie można po prostu raz zapłacić za program,
 • czy możliwy jest rozwód z programem,
 • o możliwości zachowania starych danych w nowym programie,
 • co jest najistotniejsze, by program się zwrócił i jeszcze na siebie zarobił.

Programy EDM – co jest ważne? Programy offline i online


lek. stom. Dariusz Paliga

Z wykładu dowiesz się:

 • co jest najważniejsze w programie do prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • dlaczego ważna jest właściwa data,
 • jak program może wysłać dentystę do prokuratora,
 • jak uniknąć nieświadomego fałszowania dokumentacji medycznej,
 • w jaki sposób zweryfikować, czy program pozwoli na bezpieczną pracę.

Dlaczego najważniejszy jest wydruk? Programy EDM – zagrożenia


lek. stom. Dariusz Paliga

Z wykładu dowiesz się:

Dr Dariusz Paliga kieruje pytania do producentów programów EDM: czy umożliwiają one transfer danych i jaki jest jego koszt, co z danymi, jeśli firma zakończy działalność lub dentysta przestanie płacić, czy zdjęcia RTG są zapisywane w programie automatycznie, co z kopią zapasową danych.

Jak wybrać program EDM? Pytania dentysty do przedstawicieli oprogramowań.


lek. stom. Dariusz Paliga

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, czyli praktyczne uwagi o podpisie dokumentów


mec. Arkadiusz Jóźwik

Z wykładu dowiesz się:

 • jak należy definiować dokumentację medyczną,
 • czym jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna,
 • czym różni się EDM od dokumentacji medycznej w formie elektronicznej,
 • jakie są zasady podpisywania dokumentów medycznych,
 • jakie typy dokumentów medycznych są używane w gabinecie w trakcie, przed i po udzielaniu świadczeń.

Wybrane prawne elementy zarządzania dokumentacją medyczną


mec. Arkadiusz Jóźwik

Z wykładu dowiesz się:

 • jak zarządzać dokumentacją medyczną,
 • w czym może nam pomóc tablet i dlaczego warto go używać w naszej praktyce,
 • jaką moc prawną ma skan dokumentacji,
 • jak udostępniać dokumentację medyczną,
 • czy każda praktyka musi mieć własny program do dokumentacji medycznej.

Bezpieczeństwo informatyczne w gabinetach stomatologicznych


dr inż. Tomasz Lewandowski

Z wykładu dowiesz się:

 • jakie rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo danych (zwłaszcza dotyczących pacjentów) w gabinecie stomatologicznym,
 • dlaczego dobór systemu operacyjnego ma ogromne znaczenie przy gromadzeniu danych cyfrowych w gabinecie,
 • jakie są podstawowe zagrożenia w zakresie kradzieży danych cyfrowych,
 • jakiego rodzaju oprogramowanie ochronne warto stosować w gabinecie,
 • dlaczego do komputera służbowego nie wolno podłączać dysków pacjentów ani ich telefonów komórkowych.

W jaki sposób chronić dane cyfrowe?


inż. Maciej Niedźwiedzki

Z wykładu dowiesz się:

 • w jaki sposób chronić dane cyfrowe w firmie,
 • jakie są konsekwencje utraty danych osobowych,
 • jak się ustrzec przed utratą danych osobowych,
 • jak minimalizować uprawnienia,
 • jak odpowiednio przechowywać zbiory zawierające dane osobowe.

FELG Dent – nowoczesny program gabinetowy


Marcin Cebula

Z wykładu dowiesz się:

 • czym jest FELG Dent i jakie są aspekty prawne jego użytkowania,
 • dlaczego istnieje obowiązek integracji z platformą P1,
 • jakie są zalety oprogramowania w chmurze,
 • jak skutecznie zabezpieczać dane pacjentów,
 • jakie funkcje i możliwości zapewnia FELG Dent i dlaczego warto mieć to narzędzie.

Oprogramowanie Estomed – lider rynku stomatologicznego


Marta Janc

Z wykładu dowiesz się:

 • dlaczego Estomed jest najlepszym oprogramowaniem stomatologicznym,
 • jak wybrać rozwiązanie idealne dla twojego gabinetu,
 • co użytkownicy mówią o oprogramowaniu Estomed,
 • na co zwrócić uwagę wybierając oprogramowanie do gabinetu,
 • obsługa procesów związanych z wysyłką zdarzeń medycznych na portal P1.

prof. dr hab. n. med.

Małgorzata Dorota Pietruska

Biogram

prof. dr hab. n. med.

Jan Krzysztof Pietruski

Biogram

dr n. med.

Tomasz Maria Kercz

Biogram

Rada Naukowa

Kierownik Naukowy

Dołącz do zamkniętej grupy, w której będziesz mógł wymieniać się pytaniami i opiniami dotyczącymi tematyki kursu – także w kontekście Twojej praktyki. Pomoże Ci to zastosować w codziennej pracy wiedzę pozyskaną dzięki wykładowi.

Grupa na Facebooku

Dołącz do grupy

Opinie

Sprawdź, co uczestnicy poprzedniej edycji sądzą o konferencji.

PATRONAT

Partnerzy konferencji